ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน “Huawei ICT competition Thailand 2022-2023”

👋🏻 สร้างสรรค์ไอเดีย พร้อมพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วย Cloud และ Networking ไปกับ Huawei ICT Academy Thailand 🛰

ทีม Network Netjai จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสมาชิกดังนี้
– จรณินท์ ทองอุดม (นิว)
– ภาสวีร์ สมบูรณ์วานิชย์ (เบส)
– อชิตพล วุฒิปัญญารัตนกุล (คอม)