รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ สำนักงาน กสทช.

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคม สจล.ในฐานะอนุกรรมการด้านความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของกสทช. เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ (Mayfair) ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อหัวข้อการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. …)

Read More

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO TALK Special ตอนพายุสุริยะ

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล GNSS และสภาวะอวกาศ (Head of Thai GNSS and Space Weather Information Data Center) ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO Talk Special ตอนพายุสุริยะ โดยทำความรู้จักกับ “พายุสุริยะ” และผลกระทบพร้อมการรับมือ

Read More

อาจารย์ภาควิชาเข้าเยี่ยมชม THAICOM

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับเทคโนโลยีดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

Read More

อาจารย์ภาควิชาเข้าเยี่ยมชม GISTDA

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติการดาวเทียม การวางแผนถ่ายภาพ รับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน (GALAXI Lab) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

Read More

อาจารย์ภาควิชาร่วมพัฒนาหลักสูตรกับบริษัท ESRI Thailand

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมและทำความร่วมมือกับบริษัท ESRI Thailand เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย โดยได้หารือเกี่ยวกับตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมโดรนและเครื่องมือสำหรับการผลิตข้อมูล GIS เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

Read More

อาจารย์ภาควิชาร่วมเสวนาออนไลน เรื่อง พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย

ศาสตรจารย์ ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมเสวนาพิเศษ (ออนไลน) หัวข้อ “พายุสุริยะช่วงวัฏจักรที่ 25 และผลกระทบต่อประเทศไทย” ร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันและตัวแทนภาคเอกชน วันพุธที่ 15 พ.ค. เวลา 19.00-20.00 น. ลงทะเบียนผ่านลิงค์จาก QR code ในภาพ สนับสนุนโดยโครงการวิจัย Global League บพค. สอวช. กระทรวงอว.

Read More

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล GNSS และสภาวะอวกาศ ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO TALK

INNO TALK Ep.01 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ (Professor Dr. Pornchai Supnithi) Head of Thai GNSS and Space Weather Information Data Center, School of Engineering, KMITL ตัวแทนของประเทศ The International Space Weather Initiative (ISWI) ภายใต้การสนับสนุนจากสหประชาชาติ UNOOSA คณะกรรมการ International Reference Ionosphere (IRI) Committee ข้อมูล Ionosphere and ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาควิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (Program Director of Space and Geospatial Engineering Program…

Read More

ดร.จิรภูมิ บุตรโท และนักศึกษาจากสจล. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศ

ดร.จิรภูมิ บุตรโท และทีมนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย สจล.ในงาน KMITL Open House 2024 Dek-D’s TCAS Fair ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ที่บูธ 31-32 Hall EH98 ไบเทค บางนา

Read More

เชิญชวนเข้าร่วมการบรรยายประสบการณ์ทำงานที่ NASA จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสจล.

ภาควิชาวิศวกรรมโทาคมนาคม สจล. ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย สจล.และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม online webinar แชร์ประสบการณ์การทำงานที่ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Kornyanat Hozumi, Goddard Space Flight Center, NASA (United States) ศิษย์เก่ารุ่นพี่วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. รุ่นที่ 44 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 20:00-21:00 น. สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน) ชมคลิปย้อนหลังได้ที่

Read More

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ สำนักงาน กสทช.

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคม สจล.ในฐานะอนุกรรมการด้านความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคของกสทช. เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเป็นระยะ 2 วัน โดยวันแรก วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อหัวข้อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ และวันสุดท้าย วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8…

Read More