ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที้ผ่านมา

Read More

LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications

การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “LEO satellites for 5G and Beyond 5G Communications” โดยวิทยากร Dr.Warangrat Wiriya Rakuten Mobile (Japan) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(ห้อง T205)

Read More

การฝึกปฏิบัติร่วมกับบริษัท ZTE

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าเรียนภาคปฏิบัติวิชา Telecommunication Laboratory 2 ที่บริษัท ZTE จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และบริษัท ZTE จำกัด เพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

Read More

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถาบันไทยโคเซ็น

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เป็นตัวแทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถาบันไทยโคเซ็น ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน Thailand Space Week 2023

ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน Thailand Space Week 2023 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

Read More

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และ บริษัท Lao Telecom (มหาชน)

27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และ บริษัท Lao Telecom (มหาชน)

Read More