นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้า 3 รางวัลจากประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่3 ในโอกาสได้รับ 3 รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลที่ได้รับ1. รางวัลระดับดีมาก การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 2. รางวัลเหรียญทอง นำผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 3. รางวัลระดับดี การเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รายชื่อนศ.ในทีม– นายชยธร ชัชวาลหิรัญ– นายธนากร ผดุงเวียง– นางสาวชญาภา พริ้มพลาย

Read More

หารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับ ZTE

วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับ ZTE Thailand บริษัทยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมของจีน เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีพร้อมด้วย ผู้บริหารแลดอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด – ZTE (THAILAND) CO.,LTD ในโอกาสหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจัยของคณะวิศวฯ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.5724486690895724

Read More

นักศึกษาโทรคมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ทีม ในโครงการ Space economy lifting off 2022

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจให้กับ ทีม Maneelab นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล สมาชิกในทีม Maneelabจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษา ป.เอก)อนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษา ป.เอก)ธนัช ศรีสุภา (นักศึกษา ป.โท)ศิริพรรษา สารคล่อง (นักศึกษา ป.ตรี) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15ทีม ในโครงการ Space economy lifting off 2022 ทั้ง 15 ทีมจะได้เข้าร่วม Incubation Program บ่มเพาะ เสริมความแข็งแกร่ง พร้อมเข้าสู่ตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศ มาร่วมเป็นกำลังใจ ติดตามสตาร์ทอัพของไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจอวกาศไปด้วยกัน! ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/pfbid02F23Ec3UsKGLXPVgLVUrAiXJCGovAGpAfADYqqGTaJVJmyE7PxdhENY6rNSravzZzl

Read More

นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track

นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track จากงาน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022 รายละเอียดการผลการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022https://www.facebook.com/HuaweiICTAcademyTH/posts/383390243560332

Read More

K-ENGINEERING WORLD WORKSHOP 2021

พื้นฐานความรู้ของวิศวกรรมโทรคม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมเครือข่าย โดย พี่เต๋า (ศิทย์เก่าวิศวกรรมโทรคมนาคม)

Read More