นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track

นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track จากงาน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022 รายละเอียดการผลการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022https://www.facebook.com/HuaweiICTAcademyTH/posts/383390243560332

Read More

“Best Paper Award” ECTI-CON 2020

“Best Paper Award” ECTI-CON 2020ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ “บทความวิจัยดีเด่น” เรื่อง Realization of Tunable Fractional-order Device Based on Ladder Network Approximation ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๋เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย Peradol Pienpichayapong นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.Narongsak Manositthichai นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.Natapong Wongprommoon อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More