นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน Huawei ICT Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน “Huawei ICT competition Thailand 2022-2023” สร้างสรรค์ไอเดีย พร้อมพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วย Cloud และ Networking ไปกับ Huawei ICT Academy Thailand ทีม Network Netjai จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสมาชิกดังนี้– จรณินท์ ทองอุดม (นิว)– ภาสวีร์ สมบูรณ์วานิชย์ (เบส)– อชิตพล วุฒิปัญญารัตนกุล (คอม)

Read More

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เรื่อง “การออกแบบอัลกอริทึมการถอดรหัสแบบวินโดว์ของรหัสแอลดีพีซี แบบสปาเทียลลีคัปเปิลสำหรับระบบบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก” (Designs of Window Decoding Algorithms of Spatially-coupled LDPC Codes for Magnetic Recording Systems) โดยมี ผศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ FARE project ครั้งที่ 2 (Shift Fundamental to Applied Research) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

นศ. ป.โท ได้รับรางวัลจาก 3rd TJMW Student Workshop

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม รางวัล Presentation Award และ Encouragement Award ในงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา (3rd Thailand-Japan Microwave Student Workshop :TJMWSW) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ ภายใต้การสนับสนุนของสมาคม IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบผสม (Hybrid presentation) ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้เจ้าภาพร่วมคือสมาคม IEICE และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 ————————- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล – นางสาวภูริชญา วิชัยดิษฐ์ ปริญญาโท– นายชลันธร อินทโชติ ปริญญาโท– นายพิสิษฐ์ จันแปงเงิน นักศึกษาปริญญาเอก (โดยมีผู้ร่วมวิจัย) และ–…

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้า 3 รางวัลจากประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่3 ในโอกาสได้รับ 3 รางวัลจากผลงานการวิจัย เรื่อง “ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวน 3 ย่านความถี่ต่อเครื่องรับจีเอ็นเอสเอส” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลที่ได้รับ1. รางวัลระดับดีมาก การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 2. รางวัลเหรียญทอง นำผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 3. รางวัลระดับดี การเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รายชื่อนศ.ในทีม– นายชยธร ชัชวาลหิรัญ– นายธนากร ผดุงเวียง– นางสาวชญาภา พริ้มพลาย

Read More

นักศึกษาโทรคมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ทีม ในโครงการ Space economy lifting off 2022

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจให้กับ ทีม Maneelab นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล สมาชิกในทีม Maneelabจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษา ป.เอก)อนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษา ป.เอก)ธนัช ศรีสุภา (นักศึกษา ป.โท)ศิริพรรษา สารคล่อง (นักศึกษา ป.ตรี) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15ทีม ในโครงการ Space economy lifting off 2022 ทั้ง 15 ทีมจะได้เข้าร่วม Incubation Program บ่มเพาะ เสริมความแข็งแกร่ง พร้อมเข้าสู่ตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศ มาร่วมเป็นกำลังใจ ติดตามสตาร์ทอัพของไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจอวกาศไปด้วยกัน! ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/pfbid02F23Ec3UsKGLXPVgLVUrAiXJCGovAGpAfADYqqGTaJVJmyE7PxdhENY6rNSravzZzl

Read More

นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track

นักศึกษาโทรคมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยด้าน Network Track และ Cloud Track จากงาน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022 รายละเอียดการผลการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2021-2022https://www.facebook.com/HuaweiICTAcademyTH/posts/383390243560332

Read More