รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ในโอกาสที่สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้รับการจัดอันดับ Top 1 in Engineering in Thailand by Edurank 2024 (www.edurank.org) และ Top 1 Engineering (Major Contribution) in SCIMAGO2024