ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน Thailand Space Week 2023 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566