ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจให้กับ ทีม Maneelab นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

👨‍🚀สมาชิกในทีม Maneelab
จตุพร ด้วงทอง (นักศึกษา ป.เอก)
อนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษา ป.เอก)
ธนัช ศรีสุภา (นักศึกษา ป.โท)
ศิริพรรษา สารคล่อง (นักศึกษา ป.ตรี)

🥰ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15ทีม ในโครงการ Space economy lifting off 2022

🌠 ทั้ง 15 ทีมจะได้เข้าร่วม Incubation Program บ่มเพาะ เสริมความแข็งแกร่ง พร้อมเข้าสู่ตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศ

💫 มาร่วมเป็นกำลังใจ ติดตามสตาร์ทอัพของไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจอวกาศไปด้วยกัน!

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/pfbid02F23Ec3UsKGLXPVgLVUrAiXJCGovAGpAfADYqqGTaJVJmyE7PxdhENY6rNSravzZzl