วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562