รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 รางวัลเหรียญทองเรื่อง ชุดต้นแบบสำหรับตรวจสอบคุณภาพระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติเอดีเอส-บีโดย นายวริศ นิลเกษร นายศรุต พูลเกตุ นายอิทธิพัฒน์ ลุ่นเซียะ รางวัลเหรียญทองเรื่อง ระบบข้อมูลสภาวะอวกาศโดย นายภาธร ฉิมสุวรรณ นายศรสิช คะตุ๊ รางวัลเหรียญเงินเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GNSSโดย นายตฤณ พละสาร นายเกษมวัฒน์ ทานะขันธ์

Read More