ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล GNSS และสภาวะอวกาศ (Head of Thai GNSS and Space Weather Information Data Center) ร่วมพูดคุยกับรายการ INNO Talk Special ตอนพายุสุริยะ โดยทำความรู้จักกับ “พายุสุริยะ” และผลกระทบพร้อมการรับมือ