คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติการดาวเทียม การวางแผนถ่ายภาพ รับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน (GALAXI Lab) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567