คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับเทคโนโลยีดาวเทียม ตลอดจนห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567