ภาควิชาวิศวกรรมโทาคมนาคม สจล. ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย สจล.และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม online webinar แชร์ประสบการณ์การทำงานที่ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Kornyanat Hozumi, Goddard Space Flight Center, NASA (United States) ศิษย์เก่ารุ่นพี่วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. รุ่นที่ 44 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 20:00-21:00 น. สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน)