ดร.จิรภูมิ บุตรโท และทีมนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย สจล.ในงาน KMITL Open House 2024 Dek-D’s TCAS Fair ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ที่บูธ 31-32 Hall EH98 ไบเทค บางนา