28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงาน และเรียนรู้วิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดาวเทียม ตลอดจนประสบการณ์สำหรับการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ