ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และ ดร.จิรภูมิ บุตรโท อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.พร้อมทีมงานได้จัดกิจกรรม Enhancing Geospatial Precision: NTRIP Utilization and RTK Training Workshop ที่ Institute of Technology of Cambodia กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา