นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าเรียนภาคปฏิบัติวิชา Telecommunication Laboratory 2 ที่บริษัท ZTE จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และบริษัท ZTE จำกัด เพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม