ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และเครือข่ายทีมวิจัย จัดเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Space Week 2023 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566