27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และ บริษัท Lao Telecom (มหาชน)