บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Company business core value, Overview in Project management, Technical section and telecommunication business marketing work”

โดย Choo Kah Kin : Solution Manager ,นายปานศักดิ์ สุขโม (Parnsak Sukmo) : Project Manager และ นายสหบดี หอมทองวณิชย์ (Sahabodee Homthongwanich) : Technical Director

ZTE (THAILAND) CO., LTD. บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์