บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเข้าถึงและสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ต่างๆ ของภาคประชาชน” โดย ดร.จักรี ห่านทองคำ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์