วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 ณ
โดย ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว Innovation & Problem Solving Consultant Inventor Development Co.,LID.