วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยคุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเคียว ดี กรุ๊ป จำกัด