วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยคุณพุทธคุณ พุทธวัฒนากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา จาก บริษัท อินโนเวทีฟ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด