วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับ ZTE Thailand บริษัทยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมของจีน เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีพร้อมด้วย ผู้บริหารแลดอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด – ZTE (THAILAND) CO.,LTD ในโอกาสหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจัยของคณะวิศวฯ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.5724486690895724