พื้นฐานความรู้ของวิศวกรรมโทรคม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมเครือข่าย โดย พี่เต๋า (ศิทย์เก่าวิศวกรรมโทรคมนาคม)