หลักสูตรปกติ

สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่นี่เพื่อรับชมหลักสูตร

click here

หลักสูตรต่อเนื่อง

สำหรับนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อรับชมหลักสูตร

click here