โครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020

วิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับ บริษัท Huawei ประเทศไทย จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก Huawei ICT Competition 2018 Global Final ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมโอกาสร่วมงานกับ บริษัท HUAWEI (THAILAND) และยังไดรับโล่รางวัล โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Huawei และบัตรกำนัล

Read More

Seminar: Building a CommSat

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความรู้ด้านการออกแบบและการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ Pipat Prommee #RAST #CUBESAT #THHAM #KMITL #KRAC #HS0AC #HS0AJ #HS1FVL #HS2JFW #E21QJU Posted by Pakorn Watanachaturaporn on Friday, April 5, 2019

Read More